Vinylfreak Werner Wiese - Genre
Schallplattensammler - Vinylfreak Werner Wiese
 
 
 
 
 
 
 
Schallplatten
unterschiedlicher
Genre
 
A - Z
 
Lfd
Nr
GENRE etc.
Sampler
Single EP CD
Sampler
LP Maxi CD
Musik
Video
Bemerkungen
Gesamtmenge
1
- / - / -
1 / - / 4
- / -
5+(-)
2
- / - / -
- / - / 1
- / -
1+(-)
3
- / - / -
1 / - / 1
- / -
2
 
 
 
 
 
  
9
--->
 
 
 
10
- / - / -
2 / - / -
- / -
2+(-)
11
--->
 
 
 
12
--->
 
 
 
13
- / 1 / -
2 / - / -
8 / -
3+(-)
14
--->
 
 
 
15
- / - / -
1 / - / -
- / -
1+(2)
16
- / - / -
1 / - / 1
- / -
2+(1)
17
- / - / -
- / - / 2
- / -
2+(-)
18
- / - / -
8 / - / 1
- / -
9+(3)
 
 
 
 
 
11.Februar 2013 - Share-Button entfernt
...................... - The Rock 'N' Roll Era in Aufstellung integriert